bs en

Trenutni angažmani

Arel d.o.o. Zenica trenutno je angažovan na sljedećim projektima:

  1. izgradnja i rekonstrukcija Stupske petlje (armirački radovi)
  2. izgradnja jugozapadne i sjeveroistočne tribine gradskog stadiona u Vitezu (zemljani i armiranobetonski i ograda oko stadiona)
  3. Izgradnja dionice Prnjavor – Doboj autoputa 5C (armirački radovi)
  4. Izgradnja Islamskog pedagoškog fakulteta (armirački radovi i radovi na izradi čelične konstrukcije)
  5. Izgradnja objekata fabrike „Pharmamed” u Travniku (armirački radovi)
  6. izgradnja Sarajevske zaobilaznice (armirački radovi)
oasis dating perth australia local dirty skype girls
Makovi.ba