bs en

Kontakt

Kontakt info

Adresa: Sarajevska 133, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina
Telefon: 032 224 090
Centrala: 032 445 480 i 032 445 481
Direktor: 032 246 629
Izvršni direktor za tehn. pitanja: 032 224 090
Izvršni direktor za ekon. poslove: 032 224 075
Izvršni direktor za pravne poslove: 032 403 835
Fax: 032 248 313
E-mail: areldooze@bih.net.ba


Makovi.ba