bs en

Armirački radovi
Naša osnovna usluga je vezana za armiračke radove, ali pored navedene usluge vršimo i druge usluge:

  • Obrada betonskog čelika – Racionalnim ulaganjem smo razvili i modernizovali našu proizvodnju uvođenjem najnovijih mašina za obradu betonskog čelika čime smo kvalitet obrade podigli na maksimalan nivo uz istovremeno povećanje brzine građenja. Mjesečni kapacitet radeći u jednoj smjeni – 700 tona.
  • Montaža betonskog čelika – Kao kooperanti bili smo angažovani na ugradnji betonskog čelika na velikom broju kapitalnih objekata u BiH i regionu gdje smo pokazali našu stručnost, kvalitetu i brzinu. Stojimo na raspolaganju svim građevinskim kompanijama za angažman na montaži betonskog čelika u sve vrste objekata. Mjesečni kapacitet radeći u jednoj smjeni – 700 tona.
  • Nabavka svih vrsta armaturnih mreža
Makovi.ba