Uspješno gradimo od 1952.

Preduzeće AREL je specijalizirana kompanija sa 70-godišnjim iskustvom u obavljanju svih vrsta armiračkih poslova i nalazi se na prvom mjestu u BiH i regionu u obavljanju istih i višegodišnjem iskustvu u izvođenju svih vrsta građevinskih radova objekata visokogradnje i niskogradnje

Burger

Naše usluge

Kontaktirajte nas za vaš novi projekat

+387 32 44 55 21

Arel je i u 2021. godini zadržao vodeću poziciju u oblasti armiračkih poslova!

Predanim timskim radom, dobrom organizacijom i pravovremenim reakcijama, obzirom na oscilacije na tržištu, Arel je nastavio tradiciju i zadržao vodeću poziciju u oblasti armiračkih poslova

Modernizacija pogona

Novi savremeni centar za obradu uzengija i šipova

Focus 14

Gam HS &
Gam HS Conic

Soft Drinks
Soft Drinks

Mjesečni kapaciteti

1000 tona

prerađene armature

600 tona

montaže u objekte

logo.. Maloprodaja

Prvi tip ove vrste objekta sa uslugom direktnog naručivanja svih tipova savijene armature i mreža sa isporukom na adresu kupca u cijeloj BiH.

Strategiju i razvoj gradimo na principima koji podrazumijevaju

Zadovoljstvo naših kupaca

Zadovoljavanje najviših standarda koji se odnose na naš proizvod i usluge

Kontinuirani razvoj organizacije u skladu sa tehničko-tehnološkim dostignućima

Stvaranje dugotrajnih partnerskih odnosa sa našim kupcima

Optimiziranje vlastitih procesa rada u cilju stalnih poboljšanja poslovnih rezultata i dinamike izvođenja radova

Razvoj vlastitih resursa, a posebno unapređenje potencijala naših zaposlenika, kako bi ispunili očekivanja naših kupaca

Podržavanje i stimulisanje kreativnosti naših zaposlenika, njihovih inicijativa i odgovornosti

Naš kvalitet prepoznale su mnoge domaće velike kompanije poput: